נזיקין – נזקי גוף

דיני הנזיקין עוסקים במקרים בהם נגרם נזק על ידי גורם שניתן להטיל עליו חבות בגינו.

כאשר מדובר בנזקי גוף (הן נזקים פיזיים והן נזקים בתחום הנפש) מדובר בסוג נזקים אשר השלכותיהם על הנפגע וסביבתו עשויות להיות כבדות מנשוא, ולדוגמה – מגבלות בתפקוד היום יומי של הנפגע ומי שנדרש לסייע ולסעוד אותו, הוצאות כלכליות בלתי מבוטלות לרבות בגין הוצאות רפואיות שמצבו של הנפגע נדרש וכן יש בהם כדי לגרום הפסדי השתכרות ופגיעה ביכולת ההשתכרות לעתיד ועוד.
מכאן שהסעד העיקרי המתבקש בתביעות אלו הנו פיצוי כספי.

הדרך לקבלת פיצוי המגיע והמיוחל אינה דבר של מה בכך והינה סבוכה ורצופות קשיים. בין היתר, יהיה על התובע להוכיח שהמזיק הוא אכן המזיק בנסיבות המקרה, יהיה על עליו להוכיח קיומה של אחריות מצד המזיק לאירוע הנטען, ולשכנע בדבר קיומו של קשר סיבתי בין התנהלותו של המזיק לבין הנזק.

משוכה נוספת שיש לצלוח בתביעות מסוג זה הינה הוכחת היקף הנזק וההפסדים שנגרמו לנפגע עקב האירוע, וזאת על מנת שבית המשפט יפסוק לנפגע את מלוא הפיצוי המגיע לו.
משרדנו מתחייב לפעול במסירות ומקצועיות על מנת לסייע לכם לקבל את מלוא הפיצוי המגיע לכם.

נזקי גוף