רשלנות רפואית בנוירולוגיה ונוירוכירורגיה

נוירולוגיה

הינה ענף ברפואה העוסק בחקר התפקוד של מערכת העצבים המרכזית וההיקפית ותהליכי עיבוד המידע במוח. מקרי רשלנות נפוצים בתחום הנוירולוגיה עוסקים באירועי שבץ מוחי, דימום מוחי, שיתוק מוחין ועוד. שבץ מוחי או אוטם, מתרחש בעקבות פגיעה באספקת הדם לחלק במוח והוא עשוי לגרום לנזק קבוע או זמני.

ישנם גורמי סיכון לאירועים מוחיים ובהם היסטוריה משפחתית, יתר לחץ דם, מחלות כאלו ואחרות, עישון, סוכרת וכיו"ב. מהרופאים המטפלים מצופה לנהל בקרה ואיזון גורמי הסיכון, לנהל מעקב ולהיות ערים לשינויים ותסמינים כאלו ואחרים שמציגים המטופלים ובפרט לתלונותיהם.

ישנם סימנים ספציפיים שעשויים להעיד על התרחשות אירוע מוחי – בין היתר קשיים בדיבור, אובדן שיווי משקל, שיתוק בפנים או באיברים נוספים ועוד. כאשר מדובר באירוע מוחי, ישנה חשיבות גובה ביותר לזיהוי מוקדם ומתן טיפול כבר בשעות הראשונות להופעת הסימפטומים, לעיתים הדבר יכריע בשאלה איזה טיפול ניתן או נכון לתת להתמודד עם האירוע. כמו כן, ישנה חשיבות להמשך הטיפול וטיפול מונע – לרוב מתן טיפול תרופתי או שינוי טיפול קיים ואיזון גורמי סיכון.

דוגמאות רשלנות רפואית בתחום הנוירולוגיה:

רשלנות הרופאים בכל הנוגע לאירועים מוחיים, יכולה לבוא לידי ביטוי בכל אחד מהשלבים הנזכרים לעיל.

ולדוגמה:

  • מעקב לא מיטבי מצד רופאי המשפחה אחר גורמי סיכון או וחוסר איזון במדדים שונים.
  • התעלמות הגורמים הרפואיים מתלונות המטופלים או מהופעת תסמינים שיש בהם כדי להעיד או להחשיד בהתרחשות אירוע מוחי.
  • אי הפנית המטופלים לבירור ובדיקות נדרשות כטיפול מונע.
  • מתן טיפול מאוחר או לא מיטבי בעת התרחשות אירוע מוחי.
  • ניהול מעקב לא מיטבי לאחר אירוע מוחי ואי נקיטת טיפול תואם בכדי למנוע הישנות האירוע.

נוירוכירורגיה

הוא תחום ברפואה העוסק במחלות של מערכת העצבים המרכזית וההיקפית, כולל המוח וחוט השדרה. כמו בתחומי רפואה אחרים, גם בתחום הנוירוכירורגיה הרשלנות הרפואית יכולה להתרחש בשלבי האבחון הטיפול והמעקב. ככל שלא בוצעה אבחנות במועד ובהתאם, עשוי להינתן טיפול רפואי מאוחר או שאינו תואם.

להלן מספר דוגמאות למקרי רשלנות בתחום הנוירוכירורגיה:

רשלנות רפואית דלקת חוט השדרה

דלקת חוט השדרה היא הפרעה נוירולוגית אשר נגרמת על ידי דלקת של חוט השדרה. יש לאבחן במדויק את המחלה שכן הסימפטומים המופיעים בגינה עשויים להיות משויכים להפרעות אחרות ולגרור טיפול שגוי. ישנה חשיבות גבוהה לאבחנה מדויקת ומוקדמת וקבלת טיפולים נדרשים בהתאם. אבחון וטיפול שגויים ומאוחרים עשויים להביא לנזקים חמורים ונכויות.

רשלנות רפואית במקרי מפרצת במוח

מפרצת במוח הינה אזור התרחבות של כלי דם מוחיים. בדר"כ נגרמת מלחץ גבוה של זרימת דם, והיחלשות דופן כלי הדם. ישנם גורמי סיכון מוכרים, ואחד הסיבוכים החמורים הוא קרע. מדובר באירוע חמור ומסוכן אשר עשוי להביא אף לפטירת המטופלים. היעדר התייחסות מתאימה מצד הגורמים הרפואיים לגורמי הסיכון, תסמינים ומעקב לא מיטבי, או מתן טיפול שגוי עשויים להקים עילת תביעה של רשלנות רפואית.

רשלנות רפואי בניתוחים נוירוכירורגים

ניתוחים בתחום זה הינם ניתוחים מורכבים הטומנים בחובם סיכונים משמעותיים. ניתוח לא מיטבי או זהיר, או מבוצע באופן רשלנות עשוי לגרום נזקים חמורים. בתביעות רשלנות בגין ניתוח כירורגיה יש לבחון את הפרוצדורה, ואת הסטנדרט הטיפולי שננקט לרבות התייעצות עם מומחה בתחום הנוירוכירורגיה, וזאת על מנת לגבש החלטה באם הייתה במקרה הנדון התרשלות ו/או סטייה מהפרקטיקה הסבירה והנוהגת.

הגשת תביעה ברשלנות רפואית בתחום הנוירולוגיה והנוירוכירורגיה

כמו בכל טיפול רפואי, יש להבין שלא כל נזק או תוצאה מצערת הינה תוצר של רשלנות. על מנת שניתן יהיה לתבוע בעילה של רשלנות רפואית בתחום הנוירולוגיה והנוירוכירורגיה, על המקרה להיבדק על ידי עו"ד לרשלנות רפואית ומומחים רפואיים בתחום המתאים למקרה ונסיבותיו, שיבחנו את התהליכים שפורטו לעיל, את המסמכים הרפואיים, ואת המצב הרפואי בעקבות האירוע וזאת על מנת להגיע למסקנה באם קיים בסיס להגשת תביעה.

רשלנות רפואית - נוירולוגיה ונוירוכירורגיה

עוד בנושא רשלנות רפואית: