תחומי עיסוק

רשלנות רפואית

רשלנות רפואית

בתמצית, "רשלנות רפואית" משמעותה סטייה מרמת הזהירות הסבירה וסטנדרט הטיפול המצופה מהגורם המטפל. כאשר בעטיה של רשלנות זו נגרם למטופל

המשך קריאה »