רשלנות רפואית

בתמצית, "רשלנות רפואית" משמעותה סטייה מרמת הזהירות הסבירה וסטנדרט הטיפול המצופה מהגורם המטפל.

כאשר בעטיה של רשלנות זו נגרם למטופל נזק, כזה אשר לא היה נגרם אלמלא ההתנהלות הרשלנית, קיימת עילה מוצדקת להגשת תביעה.

כעיקרון, אם הצליחה התביעה להוכיח רשלנות כאמור, נזק וקשר סיבתי ביניהם, התובעים יהיו זכאים לקבל פיצויים מהנתבע/ים (בדרך כלל הגורם הרפואי ו/או המבטחת שלו), בגין אותו נזק שנגרם להם בעקבות רשלנות זו.

ניתן לראות מקרים של רשלנות רפואית בכל תחומי הרפואה ובשלבים שונים של הטיפול, כגון – רשלנות באבחון, בקבלה לטיפול, רשלנות בטיפול עצמו, רשלנות במעקב וכיו"ב.

דוגמאות של רשלנות רפואית

אם נביא מספר דוגמאות פרטניות יותר, אזי נמצא בין היתר מקרי רשלנות שאירעה במהלך ההיריון ובלידה, רשלנות באבחון מחלות, רשלנות בניתוחים – התרשלות בבחירת הטכניקה הניתוחית ו/או במהלך הניתוח, בחירה בסוג טיפול שגוי או שאינו תואם את הבעיה הרפואית, ואף רשלנות הבאה לידי ביטוי באי מתן טיפולים נדרשים, עיכוב במתן הטיפול הרפואי ומחדלים נוספים מצד הצוות הרפואי שהובילו לגרימת הנזק.

כמו כן בתביעות מסוג זה יש לבחון טענות כגון היעדר הסכמה מדעת לטיפול, פגיעה באוטונומיה וכיו"ב סיטואציות רבות נוספות.

מעצם טיבה של תביעת הרשלנות הרפואית שעניינה ברפואה – יש להוכיחה באמצעות חוות דעת של מומחים רפואיים בתחום המתאים.

משרדנו עובד בשיתוף פעולה עם מיטב המומחים הרפואיים ובהתייעצות משותפת, תוך בחינה מדוקדקת של המקרה, לרבות בדיקה פיזית לקבלת אומדן של היקף הפגיעה (הנזק) במקרים בהם הדבר נדרש, אנו מגבשים יחדיו עמדה רפואית מבוססת ומקצועית שתעמוד בבסיס התביעה, שמטרתה להשיג עבורכם את הפיצוי המירבי ובהתאם לנזק שנגרם לכם – הפיזי, הנפשי, הכאב והסבל ובגין יתר ההפסדים שנגרמו לכם ולמקורביכם כתוצאה ממקרה הרשלנות ובעטיו.

להתייעצות באם המקרה בעניינכם מהווה מקרה של רשלנות רפואית המצדיק הגשת תביעה וקבלת פיצוי בגינה, צרו קשר.

רשלנות רפואית