רשלנות רפואית בנפרולוגיה / תפקודי כליות

נפרולוגיה עוסקת בתפקוד ומחלות של הכליות. הדבר כולל בין היתר עיסוק באבחון ובטיפול של מחלות כליה, כולל מחלות הקשורות בחוסר איזון, בעיות מבניות, מחלות כליה כרוניות וחריפות.

הימנעות ממתן טיפול עשויה להביא לנזקים קשים ואף למקרי מוות. אבחון מוקדם וזיהוי תסמיני המחלה חשובים ביותר וכך גם מתן טיפול תואם ובמועד.

דוגמה לרשלנות בתחום הנפרולוגיה – במקרי אי ספיקת כליות:

אי ספיקת כליות הינה מצב שבו הכליות אינם מתפקדות כנדרש. במצב של אי ספיקת כליות נגרם נזק לרקמת הכליה ולתפקודה. כתוצאה מכך עשויה להיגרם פגיעה ביכולת הסינון של הדם והפרשת חומרי הפסולת מהגוף. אי ספיקת כליות עלולה לגרום בין היתר לעליה בנפח הנוזלים בגוף ושינויים אלקטרוליטים ואנמיה. בעיות בכליות עשויות להגביר את הסיכון לחלות במחלות שונות.

חלק מהחולים עשויים להגיע למצב שמצריף השתלת כליה וטיפולי דיאליזה. ישנם גורמי סיכון שונים שעשויים לגרום לאי ספיקת כליות, לא כולם ניתנים למניעה. אבחון מוקדם של תסמיני המחלה מאפשר מתן טיפול בשלב ראשוני והאטת התקדמותה. בין הטיפולים המקובלים – איזון לחץ דם, סכרת, טיפול באנמיה וכיו"ב.

רשלנות במקרים של אי ספיקת כליות עשויה לבוא לידי ביטוי בין היתר בשלב אבחון המחלה, בירור גורמי הסיכון, בטיפול וכן במעקב.

הגשת תביעה ברשלנות רפואית בתחום הנפרולוגיה

על מנת לבחון רשלנות בתחום הנפרולוגיה חשוב לאסוף תיעוד רפואי, מסמכי מעקב, תוצאות בדיקות, הפניות ומלוא התיעוד הרפואי הרלבנטי. על המקרה להיבחן על ידי עו"ד לרשלנות רפואית ומומחים רפואיים בתחום, שיבחנו את התהליכים שפורטו לעיל, את המסמכים הרפואיים, ואת המצב הרפואי וזאת על מנת להגיע למסקנה באם קיים בסיס להגשת תביעה.

רשלנות רפואית - נפרולוגיה

עוד בנושא רשלנות רפואית: