רשלנות רפואית אורולוגיה (מערכת השתן)

אורולוגיה היא ענף ברפואה העוסקת בתחום דרכי השתן ומערכת הרבייה.

כמו בכל תחומי הרפואה גם בתחום האורולוגיה מצופה מהרופאים המטפלים לאבחן כראוי את המקרה שבפניהם, ולתת את הטיפול הדרוש בהתאם לממצאים.

לזמן ישנה חשיבות גם בתחום זה ועיכוב באבחון הבעיה עשוי להביא לקבלת טיפול מאוחר או שגוי ולהותיר את המטופלים עם נזקים משמעותיים ואף לצמיתות. בהתאם, מצופה מהצוות הרפואי להפנות לבדיקות אבחון נדרשות, ובין היתר לבדיקות מעבדה וצילומי הדמיה.

בתחום זה נכללות גם פרוצדורות כירורגיות וכבכל פרוצדורה פולשנית עשויה להיגרם רשלנות בכל אחד משלבי הטיפול, החל מקבלת המטופלים לפרוצדורה, אבחון הבעיה וקביעת הטיפול המתאים, ביצוע הפרוצדורה עצמה בהתאם לפרקטיקה הנוהגת ובזהירות הנדרשת, וכן מעקב ובקרה לאחר ביצועה.

כשל מביצוע כל אחד מהשלבים הנ"ל עשוי להוביל לנזקים ומגבלות קשות שמשנות אורח חיים, דבר שעשוי להקים עילה לתביעה בגין רשלנות רפואית.

להלן מספר דוגמאות למקרי רשלנות נפוצים בתחום האורולוגיה:

  • רשלנות בטיפול בחסימת צינור זרע
  • רשלנות בטיפול בזיהומים בדרכי שתן
  • רשלנות בטיפול באבני כליה
  • רשלנות בטיפול בדליפות שתן

 

הגשת תביעה ברשלנות רפואית בתחום האורולוגיה

כמו בכל טיפול רפואי, יש להבין שלא כל נזק או תוצאה מצערת הינה תוצר של רשלנות. על מנת שניתן יהיה לתבוע בעילה של רשלנות רפואית, על המקרה להיבדק על ידי עו"ד לרשלנות רפואית ומומחים רפואיים בתחום האורולוגיה, שיבחנו את התהליכים שפורטו לעיל, את המסמכים הרפואיים, ואת המצב הרפואי בעקבות האירוע וזאת על מנת להגיע למסקנה באם קיים בסיס להגשת תביעה.

רשלנות רפואית אורולוגיה (מערכת השתן)

עוד בנושא רשלנות רפואית: